Estadístiques

dilluns, 9 de març del 2020

L'HORT DE L'INSTITUTRAVENETS 
El nostre centre disposa d’un hort que està gestionat pels alumnes de l’optativa d’hort de 4t d’ESO, els alumnes gestionen l’hort i la venta dels seus productes entre el professorat del centre. Des d’aquesta optativa també es treballen aspectes vinculats amb el medi ambient i l’alimentació i les matemàtiques administratives.

ENCIAM MARAVELLA
L'hort escolar ha esdevingut en aquest últims temps un element integrat mes dels centres educatius i s'ha convertit en un espai més dels recursos físics dels centres, com podrien ser les aules taller, els laboratoris o la sala d'informàtica. A més esdevé un recurs amb amplies capacitats pedagògiques en diferents àmbits ja sigui com element integrador per a grups amb necessitats educatives especials com punt central del projecte educatiu, com precursor de matèries  o temes transversals, com element de recolzament curricular, o com precursor del treball cooperatiu, entre d'altres. No es pot dubtar de la potent eina educativa i integradora que suposa un hort escolar. 

L'hort és una molt bona eina per treballar aspectes d'educació transversals com l'educació ambiental, ja que aquesta engloba i es poden treballar temes com el consum i les seves opcions, l'alimentació, el reciclatge i valors com la solidaritat, l'equitat, la valoració i el coneixement de diferents feines i cultures, el respecte i estima pel medi. A més fa que els alumnes adquireixin una sèrie d'habilitats socials, com els criteris de consum, salut i alimentació, que podran ser aplicades fora i dins de l'àmbit educatiu. 
PESOLERA

Els horts i espais naturals als centres tenen una important influència sobre l'ambient i rendiment del centre, de la mateixa manera que altres factors com les zones enjardinades, la llum, el mobiliari, el nivell de contaminació acústica, la climatització i d'altres factors físics i ambientals. La combinació correcta de tots aquest elements està comprovat que provoquen una influència positiva sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge millorant el rendiment d'alumnes i docents. A la part específicament mediambiental lògicament també milloraran els processos educatius ambientals.

Per mitjà del treball en l'hort poden desenvolupar-se moltes capacitats contemplades en els objectius educatius generals  de l'educació secundaria.


Cada any participem al Mercat dels Productes de l’Hort, que promou l’Ajuntament de Girona, i que aquest any es fa al 12 de maig al Mercat del Lleó.


BROCOLI

MERCAT DELS PRODUCTES DE L'HORT


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada